Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 GIẢI TÍCH 12 (Đề 2)

: 25
: 45 phút
LUYỆN ĐỀ

Câu hỏi 1: (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

Câu hỏi 2: Kí hiệu  ,   là phần thực và phần ảo của số phức  . Tính  

Câu hỏi 3: Tìm phần thực và phần ảo của số phức  .

Câu hỏi 4: Cho hai số phức   và  . Biết  , tính tổng  

Câu hỏi 5: Cho số phức   thỏa mãn  . Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu hỏi 6: Giả sử được cho ở hình vẽ bên là điểm biểu diễn của các số phức trên mặt phẳng tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?
6(2)

Câu hỏi 7: Trong mặt phẳng tọa độ cho hai điểm . Điểm thỏa mãn điều kiện . Khi đó, số phức được biểu diễn bởi điểm là:

Câu hỏi 8: Xét các điểm trong mặt phẳng tọa độ theo thứ tự biểu diễn lần lượt các số phức , . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 9: Cho tam giác có ba đỉnh lần lượt là biểu diễn hình học của các số phức . Số phức có điểm biểu diễn hình học là trọng tâm của tam giác . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 10: Cho các số phức   có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là ba đỉnh của tam giác đều có phương trình đường tròn ngoại tiếp Tổng phần thực và phần ảo của số phức   bằng:

Câu hỏi 11: Gọi     lần lượt là điểm biểu diễn các số phức   và  . Trong hình vẽ bên điểm nào trong các điểm   biểu diễn số phức  , biết rằng  
11(2)

Câu hỏi 12: Cho hai số phức   và  . Tìm các giá trị của tham số thực   để   là số thực.

Câu hỏi 13: Cho số phức tùy ý và hai số phức , . Hỏi khẳng định nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi 14: Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu hỏi 15: Gọi   là điểm biểu diễn của số phức  , biết tập hợp các điểm   là phần tô đậm ở hình bên (kể cả biên). Mệnh đề nào sau đây đúng ?
15(2)

Câu hỏi 16: Cho số phức   thỏa mãn   và điểm   trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của  . Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức là một trong bốn điểm  . Khi đó điểm biểu diễn của số phức
16(2)

Câu hỏi 17: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 18: Cho số phức   thỏa mãn  . Tìm phần ảo   của số phức  .

Câu hỏi 19: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình . Tính giá trị biểu thức

Câu hỏi 20: (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Kí hiệu   và   là bốn nghiệm phức của phương trình   Tính tổng  

Câu hỏi 21: Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm biểu diễn số phức   thỏa mãn điều kiện   là:

Câu hỏi 22: Số phức thỏa mãn điều kiện nào sau đây thì có tập hợp các điểm biểu diễn của nó trên mặt phẳng tọa độ là đường tròn tâm , bán kính ?

Câu hỏi 23: (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Cho các số phức thỏa mãn . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Câu hỏi 24: Cho số phức   thỏa mãn  . Tìm giá trị nhỏ nhất của  , với  .

Câu hỏi 25: Xét các số phức thỏa mãn điều kiện  . Gọi   lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức   Tính  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây