Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 GIẢI TÍCH 12 (Đề 1)

: 25
: 45 phút
LUYỆN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC

CÁC EM CÙNG LUYỆN ĐỀ NHÉ.

Câu hỏi 1: Gọi  ,   là hai nghiệm phức của phương trình  . Tìm phần thực   của số phức .

Câu hỏi 2: Gọi   là điểm biểu diễn của số phức  , biết tập hợp các điểm   là phần tô đậm ở hình bên (kể cả biên). Mệnh đề nào sau đây đúng ?
14

Câu hỏi 3: Trong mặt phẳng tọa độ (hình vẽ bên), số phức   được biểu diễn bởi điểm nào trong các điểm  
1

Câu hỏi 4: (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức là nghiệm?

Câu hỏi 5: Tính tổng   của phần thực và phần ảo của số phức  

Câu hỏi 6: Cho số phức  . Khi   là một số thực, khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu hỏi 7: Cho hai số phức   và  . Tìm các giá trị của tham số thực   để   là số thực.

Câu hỏi 8: Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm biểu diễn số phức   thỏa mãn điều kiện là:

Câu hỏi 9: Biết hai số phức có tổng bằng   và tích bằng  . Tổng môđun của hai số phức đó bằng:

Câu hỏi 10: Kí hiệu  ,   là phần thực và phần ảo của số phức  . Tính  

Câu hỏi 11: Cho ba số phức   phân biệt thỏa mãn   và  . Biết   lần lượt được biểu diễn bởi các điểm   trên mặt phẳng tọa độ. Tính góc  ?

Câu hỏi 12: Với là hai số thực thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức

Câu hỏi 13: Tìm các giá trị của tham số thực   để số phức   là số thuần ảo.

Câu hỏi 14: Cho các số phức   có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là ba đỉnh của tam giác đều có phương trình đường tròn ngoại tiếp Tổng phần thực và phần ảo của số phức   bằng:

Câu hỏi 15: Cho số phức có   là số phức thỏa mãn . Tính môđun của số phức .

Câu hỏi 16: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm   là điểm biểu diễn của số phức  (như hình vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức  ?
3

Câu hỏi 17: Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức có phần thực bằng   là đường thẳng có phương trình:

Câu hỏi 18: Cho phương trình trong tập số phức và   là tham số thực. Gọi   là bốn nghiệm của phương trình đã cho. Tìm tất cả các giá trị của   để  .

Câu hỏi 19: Biết số phức thỏa mãn điều kiện đồng thời có môđun nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức  

Câu hỏi 20: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 21: (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Cho số phức   Tìm số phức

Câu hỏi 22: Cho số phức và   Gọi lần lượt là điểm biểu diễn của số phức . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu hỏi 23: Xét số phức   thỏa mãn   Tìm giá trị nhỏ nhất của biển thức  

Câu hỏi 24: (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm   như hình vẽ ?
2

Câu hỏi 25: Trong mặt phẳng tọa độ, ba điểm lần lượt biểu diễn cho ba số phức , . Tìm   để tam giác vuông tại  .

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây