Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2020 miễn phí

ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 HÌNH HỌC 10

: 36
: 60 phút
Luyện đề các em nhé

Câu hỏi 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm có dạng

Câu hỏi 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình  , vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

Câu hỏi 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d đi qua điểm   có vectơ chỉ phương  . Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng d?

Câu hỏi 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm   và vuông góc với đường thẳng là:

Câu hỏi 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình  . Điểm nào sau đây không thuộc d ?

Câu hỏi 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giao điểm M của đường thẳng d :  và đường thẳng d’ :  là:

Câu hỏi 7: Tam giác . Khi đó số đo của góc là:

Câu hỏi 8: Hình bình hành . Khi đó hình bình hành có diện tích bằng:

Câu hỏi 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:   . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d ?

Câu hỏi 10: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng d có phương trình tiếp xúc với đường tròn (C): ?

Câu hỏi 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây ?

Câu hỏi 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường tròn có phương trình nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ?

Câu hỏi 13: Cho tam giác có ba cạnh là có diện tích là :

Câu hỏi 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây ?

Câu hỏi 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình đường tròn đường kính AB với A(-3;1); B(5;7) là

Câu hỏi 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, góc giữa hai đường thẳng 1 : và 2 : có số đo bằng:

Câu hỏi 17: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:  . Phương trình đường thẳng   đi qua gốc tọa độ và vuông góc với d là:

Câu hỏi 18: Tam giác . Khi đó độ dài cạnh là:

Câu hỏi 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khoảng cách từ điểm M(-3;4) đến đường thẳng  bằng:

Câu hỏi 20: Diện tích của tam giác có độ dài hai cạnh: 4; 9 và góc giữa hai cạnh đó bằng   bằng:

Câu hỏi 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho một đường tròn có tâm tiếp xúc với đường thẳng  : . Bán kính đường tròn bằng :

Câu hỏi 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:  . Phương trình đường thẳng   đi qua   và song song với d thì có phương trình :

Câu hỏi 23: Tam giác vuông và cân tại . Đường tròn nội tiếp tam giác có bán kính bằng:

Câu hỏi 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng sau   và  . Vị trí tương đối của d và d’ là:

Câu hỏi 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng  :   cắt đường thẳng nào sau đây?

Câu hỏi 26: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm   và  . Phương trình đường tròn đường kính AB là:

Câu hỏi 27: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, góc giữa 2 đường thẳng 1 : và 2 : có số đo bằng:

Câu hỏi 28: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình đường tròn tâm I(-1;1) và có bán kính bằng 5 là:

Câu hỏi 29: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình và điểm   Với giá trị nào của t điểm  ?

Câu hỏi 30: Tam giác vuông tại . Đường tròn nội tiếp tam giác đó có bán kính bằng:

Câu hỏi 31: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm có dạng

Câu hỏi 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:   . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d ?

Câu hỏi 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng   : bằng

Câu hỏi 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng  song song nhau khi và chỉ khi:

Câu hỏi 35: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng   trùng nhau khi và chỉ khi:

Câu hỏi 36: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tâm và bán kính của đường tròn có phương trình là:

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây