Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 miễn phí

ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 ĐẠI SỐ 10

: 35
: 60 phút
Đề ôn học kỳ 2 đại số 10

Câu hỏi 1: Đường tròn có bán kính . Độ dài của cung tròn có số đo là:

Câu hỏi 2: Đơn giản biểu thức ta được:

Câu hỏi 3: Với mọi , , trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Câu hỏi 4: Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng giá trị biểu thức 

Câu hỏi 5: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc hai một ẩn?

Câu hỏi 6: Khi xét dấu biểu thức   ta có

Câu hỏi 7:

Câu hỏi 8: Tập nghiệm của bất phương trình  

Câu hỏi 9: Góc có số đo được đổi sang số đo độ là:

Câu hỏi 10:

Câu hỏi 11: Bất phương trình có tập nghiệm:

Câu hỏi 12:

Câu hỏi 13: Đơn giản biểu thức ta được:

Câu hỏi 14:

Câu hỏi 15: Tập nghiệm của bất phương trình  

Câu hỏi 16: Điểm   thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Câu hỏi 17: Tập nghiệm của bất phương trình  

Câu hỏi 18: Với mọi ,  trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Câu hỏi 19: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu hỏi 20: Tập nghiệm của bất phương trình là:

Câu hỏi 21: Hệ bất phương trình có tập nghiệm nguyên dương là:

Câu hỏi 22: Tập nghiệm của bất phương trình  

Câu hỏi 23: Cho Khi đó bằng

Câu hỏi 24: Giá trị biểu thức bằng

Câu hỏi 25: Bất phương trình có tập nghiệm:

Câu hỏi 26: Điểm   thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Câu hỏi 27: Cho sinx = và   thì

Câu hỏi 28: Miền không bị gạch chéo (không kể đường thẳng d) là miền nghiệm của bất phương trình nào? x

Câu hỏi 29: Tập nghiệm của bất phương trình  

Câu hỏi 30: Tập nghiệm của bất phương trình là:

Câu hỏi 31: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Câu hỏi 32: Tìm   để   luôn luôn dương với mọi x thuộc R

Câu hỏi 33: Tập nghiệm của bất phương trình   là :

Câu hỏi 34: Giá trị của biểu thức bằng

Câu hỏi 35: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây