Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 miễn phí

ĐỀ THI HỌC KỲ 2-LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018 (THPTMD)

: 50
: 60 phút
Tham khảo

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2: Cho số phức , phần thực a và phần ảo b của số phức z lần lượt là:

Câu hỏi 3:

Câu hỏi 4: Số phức liên hợp của số phức là:

Câu hỏi 5: Cho hai số phức . Điều kiện giữa a,b,a’,b’ để là một số thực là:

Câu hỏi 6: Một Bác thợ gốm làm một cái lọ có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường và trục Ox quay quanh trụcOx. Biết đáy lọ và miệng lọ có đường kính lần lượt là   và  . Tính thể tích của lọ.

Câu hỏi 7:

Câu hỏi 8: Giả sử hàm số   liên tục trên khoảng   và   là ba số thực bất kì thuộc  . Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu hỏi 9: Tìm số phức z biết rằng điểm biểu diễn của z nằm trên đường tròn có tâm O, bán kính bằng 5 và nằm trên đường thẳng

Câu hỏi 10: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường   và  .

Câu hỏi 11: Khẳng đinh nào sau đây đúng trên tập số phức ?

Câu hỏi 12: Trên mặt phẳng toạ độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức  

Câu hỏi 13: Cho M là điểm biểu diễn của số phức z và M’ là điểm biểu diễn của số phức . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu hỏi 14: Tìm phần ảo của số phức z biết  .

Câu hỏi 15: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số quay quanh trục Ox.

Câu hỏi 16: Cho . Tìm mệnh đề không đúng trong các mệnh đề sau:

Câu hỏi 17: Tìm các số thực x, y thoả mãn: 3x + yi = 6+i

Câu hỏi 18: Cho , tập hợp các điểm biểu diễn z có đồ thị là (đối với các đồ thị có gạch chéo thì tập hợp điểm là cả phần gạch chéo và cả biên):

Câu hỏi 19: Cho số phức . Tính mô đun của số phức .

Câu hỏi 20: Tính tích phân sau .

Câu hỏi 21: Tập nghiệm của phương trình   là :

Câu hỏi 22: Cho số phức z thoả mãn nhỏ nhất. Tính mô đun của z

Câu hỏi 23: Gọi là hai nghiệm phức của phương trình .Tính .

Câu hỏi 24: Tìm số phức   thỏa mãn  

Câu hỏi 25: Cho số phức   thỏa mãn  . Trên mặt phẳng toạ độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức  

Câu hỏi 26: Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng được giới hạn bởi các đường   quanh Ox.

Câu hỏi 27: Cho . Tìm số phức ?

Câu hỏi 28: Cho . Tính tích phân .

Câu hỏi 29: Cho . Tìm số phức ?

Câu hỏi 30: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm  là điểm biểu diễn của số phức nào trong các số sau

Câu hỏi 31: Nghiệm của phương trình là:

Câu hỏi 32: Gọi V là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường quay xung quanh trục Ox. Tìm k để .

Câu hỏi 33: Kí hiệu   và   các nghiệm phức của phương trình  . Tính  .

Câu hỏi 34: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và các đường .

Câu hỏi 35: Căn bậc hai của -4 là :

Câu hỏi 36: Cho . Tính tích phân .

Câu hỏi 37: Mặt cầu tâm I(2;2;-3), bán kính R = 3 có phương trình là:

Câu hỏi 38: Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn là đường thẳng.

Câu hỏi 39: Biết tích phân: . Khi đó giá trị bằng ?

Câu hỏi 40: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và các trục tọa độ. Chọn kết quả đúng:

Câu hỏi 41: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức   trên mặt phẳng toạ độ thoả mãn điều kiện   là :

Câu hỏi 42:

Câu hỏi 43: Cho số phức   thỏa mãn  . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Câu hỏi 44: Trong hệ tọa độ Oxyz cho   . Tính toạ độ vectơ  

Câu hỏi 45: Tìm biết rằng z có phần thực bằng hai lần phần ảo và điểm biểu diễn z nằm trên đường thẳng .

Câu hỏi 46: Biết tập hợp điểm biểu diễn các số phức   thỏa mãn   là một đường tròn. Tìm bán kính của đường tròn đó.

Câu hỏi 47: Cho z là số phức khác 0, . Gọi A, B lần lượt là các điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z và w. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi 48: Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo nên khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số với trục hoành quanh trục hoành:

Câu hỏi 49: Cho số phức z = −12 + 5i. Môđun của số phức z bằng

Câu hỏi 50: Trong không gian Oxyz, cho các điểm  . Tìm tọa độ của vectơ  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây