Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 miễn phí

ĐỀ THI HỌC KỲ 2-LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018 (THPTMD)

: 50
: 60 phút
Tham khảo

Câu hỏi 1: Cho số phức z = −12 + 5i. Môđun của số phức z bằng

Câu hỏi 2: Biết tích phân: . Khi đó giá trị bằng ?

Câu hỏi 3: Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo nên khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số với trục hoành quanh trục hoành:

Câu hỏi 4:

Câu hỏi 5: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số quay quanh trục Ox.

Câu hỏi 6: Giả sử hàm số   liên tục trên khoảng   và   là ba số thực bất kì thuộc  . Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu hỏi 7: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức   trên mặt phẳng toạ độ thoả mãn điều kiện   là :

Câu hỏi 8: Tập nghiệm của phương trình   là :

Câu hỏi 9: Cho . Tính tích phân .

Câu hỏi 10:

Câu hỏi 11: Cho . Tìm số phức ?

Câu hỏi 12: Mặt cầu tâm I(2;2;-3), bán kính R = 3 có phương trình là:

Câu hỏi 13: Cho . Tìm số phức ?

Câu hỏi 14: Gọi V là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường quay xung quanh trục Ox. Tìm k để .

Câu hỏi 15: Cho . Tìm mệnh đề không đúng trong các mệnh đề sau:

Câu hỏi 16: Cho , tập hợp các điểm biểu diễn z có đồ thị là (đối với các đồ thị có gạch chéo thì tập hợp điểm là cả phần gạch chéo và cả biên):

Câu hỏi 17: Cho . Tính tích phân .

Câu hỏi 18: Tìm biết rằng z có phần thực bằng hai lần phần ảo và điểm biểu diễn z nằm trên đường thẳng .

Câu hỏi 19: Cho số phức . Tính mô đun của số phức .

Câu hỏi 20: Trên mặt phẳng toạ độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức  

Câu hỏi 21: Tìm phần ảo của số phức z biết  .

Câu hỏi 22:

Câu hỏi 23: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường   và  .

Câu hỏi 24: Nghiệm của phương trình là:

Câu hỏi 25: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và các trục tọa độ. Chọn kết quả đúng:

Câu hỏi 26: Số phức liên hợp của số phức là:

Câu hỏi 27: Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng được giới hạn bởi các đường   quanh Ox.

Câu hỏi 28: Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn là đường thẳng.

Câu hỏi 29: Cho M là điểm biểu diễn của số phức z và M’ là điểm biểu diễn của số phức . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu hỏi 30: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm  là điểm biểu diễn của số phức nào trong các số sau

Câu hỏi 31: Khẳng đinh nào sau đây đúng trên tập số phức ?

Câu hỏi 32: Cho số phức z thoả mãn nhỏ nhất. Tính mô đun của z

Câu hỏi 33: Tìm số phức z biết rằng điểm biểu diễn của z nằm trên đường tròn có tâm O, bán kính bằng 5 và nằm trên đường thẳng

Câu hỏi 34: Căn bậc hai của -4 là :

Câu hỏi 35: Cho số phức , phần thực a và phần ảo b của số phức z lần lượt là:

Câu hỏi 36: Cho số phức   thỏa mãn  . Trên mặt phẳng toạ độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức  

Câu hỏi 37:

Câu hỏi 38: Trong không gian Oxyz, cho các điểm  . Tìm tọa độ của vectơ  

Câu hỏi 39: Cho z là số phức khác 0, . Gọi A, B lần lượt là các điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z và w. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi 40: Cho hai số phức . Điều kiện giữa a,b,a’,b’ để là một số thực là:

Câu hỏi 41: Kí hiệu   và   các nghiệm phức của phương trình  . Tính  .

Câu hỏi 42: Cho số phức   thỏa mãn  . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Câu hỏi 43: Tìm số phức   thỏa mãn  

Câu hỏi 44: Biết tập hợp điểm biểu diễn các số phức   thỏa mãn   là một đường tròn. Tìm bán kính của đường tròn đó.

Câu hỏi 45: Một Bác thợ gốm làm một cái lọ có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường và trục Ox quay quanh trụcOx. Biết đáy lọ và miệng lọ có đường kính lần lượt là   và  . Tính thể tích của lọ.

Câu hỏi 46: Tìm các số thực x, y thoả mãn: 3x + yi = 6+i

Câu hỏi 47: Trong hệ tọa độ Oxyz cho   . Tính toạ độ vectơ  

Câu hỏi 48: Gọi là hai nghiệm phức của phương trình .Tính .

Câu hỏi 49: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và các đường .

Câu hỏi 50: Tính tích phân sau .

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây