Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 miễn phí

ĐỀ THI HỌC KỲ 2-LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018 (CB 1)

: 55
: 90 phút
Đề làm theo gói ôn luyện (55 câu TN)

ĐỀ THI HỌC KỲ 2-LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018 (CB 1)

Câu hỏi 1: Cho hàm số   Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu hỏi 2: Tính giới hạn

Câu hỏi 3: Cho hàm số   . Phương trình tiếp tuyến với (C) song song với đường thẳng là:

Câu hỏi 4: Cho hình chóp   có đáy   là tam giác cân tại N, cạnh bên SN vuông góc với đáy,   là trung điểm MP,   là trung điểm MH. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu hỏi 5: Cho hình chóp  có đáy   là tam giác vuông tại M, cạnh bên SN vuông góc với đáy,   là trung điểm  ,   là hình chiếu của   lên  . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu hỏi 6: Đạo hàm của hàm số   là:

Câu hỏi 7: Hàm số   có đạo hàm là:

Câu hỏi 8: Hàm số   có đạo hàm là:

Câu hỏi 9: Tính giới hạn

Câu hỏi 10: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số tại điểm có hệ số góc bằng 2 là:

Câu hỏi 11: Tính đạo hàm của hàm số  

Câu hỏi 12: Trong không gian cho đường thẳng   không nằm trong mặt phẳng  , đường thẳng   được gọi là vuông góc với mp   nếu:

Câu hỏi 13: Cho tứ diện  . Gọi   là trung điểm  . Khẳng định nào sau đây đúng :

Câu hỏi 14:   bằng:

Câu hỏi 15: Đạo hàm của hàm số   là:

Câu hỏi 16: Tìm giá trị thực của tham số   để hàm số liên tục tại  

Câu hỏi 17: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  cạnh bằng  . Tam giác   là tam giác đều, mp  vuông góc với mp  , gọi góc giữa hai mặt phẳng   và   là   . x  bằng:¬¬

Câu hỏi 18: Đạo hàm của hàm số   bằng:

Câu hỏi 19: Tính đạo hàm của hàm số tại điểm  .

Câu hỏi 20: Cho tứ diện   đều. Gọi   là góc giữa   và mặt phẳng  . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Câu hỏi 21: Cho hình hộp chữ nhật  . Khẳng định nào sau đây đúng

Câu hỏi 22: Tính đạo hàm của hàm số .

Câu hỏi 23: Cho hình tứ diện  . Các vectơ có điểm đầu là B và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện là

Câu hỏi 24: Mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu hỏi 25: Cho parabol  . Phương trình tiếp tuyến của parabol tại điểm có hoành độ   là:

Câu hỏi 26: Giới hạn   bằng:

Câu hỏi 27: Cho phương trình   Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 28: Đạo hàm của hàm số   là:

Câu hỏi 29: Khẳng định nào sau đây sai ?

Câu hỏi 30: bằng:

Câu hỏi 31: Có bao nhiêu giá trị thực của tham số   để hàm số liên tục trên  ?

Câu hỏi 32:   bằng:

Câu hỏi 33:   bằng:

Câu hỏi 34: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi 35: Cho hàm số . Giá trị   để hàm số liên tục trên   là:

Câu hỏi 36:   bằng:

Câu hỏi 37: Cho parabol  . Phương trình tiếp tuyến của parabol tại điểm có hoành độ   là:

Câu hỏi 38: Đạo hàm của hàm số   là:

Câu hỏi 39: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 40: Giá trị của giới hạn   là:

Câu hỏi 41: Tính giới hạn

Câu hỏi 42: Cho một hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng:

Câu hỏi 43: Hàm số  liên tục tại   nếu   bằng:

Câu hỏi 44: Giá trị của giới hạn   là:

Câu hỏi 45: Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng  . Góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng   bằng ?

Câu hỏi 46: Giá trị của giới hạn   là:

Câu hỏi 47: Hàm số   có đồ thị như hình bên không liên tục tại điểm có hoành độ là bao nhiêu?

Câu hỏi 48:   bằng:

Câu hỏi 49: Tính đạo hàm của hàm số

Câu hỏi 50: Đạo hàm của hàm số là:

Câu hỏi 51: Đạo hàm của hàm số là:

Câu hỏi 52: Giá trị của giới hạn   là:

Câu hỏi 53: Cho hình chóp  trong đó   là hình chữ nhật,  . Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông.

Câu hỏi 54: Hàm số  liên tục tại   nếu   bằng:

Câu hỏi 55: Cho phương trình  . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

 Từ khóa: học kỳ, năm học

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây