Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 miễn phí

ĐỀ THI HỌC KỲ 2-LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018 (CB 1)

: 55
: 90 phút
Đề làm theo gói ôn luyện (55 câu TN)

ĐỀ THI HỌC KỲ 2-LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018 (CB 1)

Câu hỏi 1: Giá trị của giới hạn   là:

Câu hỏi 2: Giá trị của giới hạn   là:

Câu hỏi 3: Giá trị của giới hạn   là:

Câu hỏi 4: Hàm số   có đồ thị như hình bên không liên tục tại điểm có hoành độ là bao nhiêu?

Câu hỏi 5: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi 6: Đạo hàm của hàm số là:

Câu hỏi 7: Đạo hàm của hàm số là:

Câu hỏi 8: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số tại điểm có hệ số góc bằng 2 là:

Câu hỏi 9: Tính giới hạn

Câu hỏi 10: Tính giới hạn

Câu hỏi 11: Tính giới hạn

Câu hỏi 12:   bằng:

Câu hỏi 13:   bằng:

Câu hỏi 14: Cho một hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng:

Câu hỏi 15: Giới hạn   bằng:

Câu hỏi 16: Hàm số  liên tục tại   nếu   bằng:

Câu hỏi 17: Đạo hàm của hàm số   là:

Câu hỏi 18: Đạo hàm của hàm số   là:

Câu hỏi 19: Cho parabol  . Phương trình tiếp tuyến của parabol tại điểm có hoành độ   là:

Câu hỏi 20: Cho hàm số   Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu hỏi 21: Cho phương trình   Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 22: Tính đạo hàm của hàm số tại điểm  .

Câu hỏi 23: Tính đạo hàm của hàm số  

Câu hỏi 24: Tìm giá trị thực của tham số   để hàm số liên tục tại  

Câu hỏi 25:   bằng:

Câu hỏi 26:   bằng:

Câu hỏi 27:   bằng:

Câu hỏi 28: Hàm số  liên tục tại   nếu   bằng:

Câu hỏi 29: Đạo hàm của hàm số   là:

Câu hỏi 30: Đạo hàm của hàm số   là:

Câu hỏi 31: Cho parabol  . Phương trình tiếp tuyến của parabol tại điểm có hoành độ   là:

Câu hỏi 32: Đạo hàm của hàm số   bằng:

Câu hỏi 33: Hàm số   có đạo hàm là:

Câu hỏi 34: Giá trị của giới hạn   là:

Câu hỏi 35: Tính đạo hàm của hàm số .

Câu hỏi 36: Tính đạo hàm của hàm số

Câu hỏi 37: Có bao nhiêu giá trị thực của tham số   để hàm số liên tục trên  ?

Câu hỏi 38: Hàm số   có đạo hàm là:

Câu hỏi 39: Cho hàm số . Giá trị   để hàm số liên tục trên   là:

Câu hỏi 40: Cho hàm số   . Phương trình tiếp tuyến với (C) song song với đường thẳng là:

Câu hỏi 41: Cho phương trình  . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Câu hỏi 42: bằng:

Câu hỏi 43: Khẳng định nào sau đây sai ?

Câu hỏi 44: Trong không gian cho đường thẳng   không nằm trong mặt phẳng  , đường thẳng   được gọi là vuông góc với mp   nếu:

Câu hỏi 45: Mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu hỏi 46: Cho hình tứ diện  . Các vectơ có điểm đầu là B và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện là

Câu hỏi 47: Cho hình hộp chữ nhật  . Khẳng định nào sau đây đúng

Câu hỏi 48: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 49: Cho tứ diện  . Gọi   là trung điểm  . Khẳng định nào sau đây đúng :

Câu hỏi 50: Cho hình chóp  trong đó   là hình chữ nhật,  . Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông.

Câu hỏi 51: Cho hình chóp   có đáy   là tam giác cân tại N, cạnh bên SN vuông góc với đáy,   là trung điểm MP,   là trung điểm MH. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu hỏi 52: Cho hình chóp  có đáy   là tam giác vuông tại M, cạnh bên SN vuông góc với đáy,   là trung điểm  ,   là hình chiếu của   lên  . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu hỏi 53: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  cạnh bằng  . Tam giác   là tam giác đều, mp  vuông góc với mp  , gọi góc giữa hai mặt phẳng   và   là   . x  bằng:¬¬

Câu hỏi 54: Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng  . Góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng   bằng ?

Câu hỏi 55: Cho tứ diện   đều. Gọi   là góc giữa   và mặt phẳng  . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

 Từ khóa: học kỳ, năm học

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây